Video prezentácie

umeleckých diel

Prezentácia tvorby

Dať farbám tvar, plátnu ich energiu a vytvárať neustále niečo nové je zmyslom mojej práce.

Kolekcia BLACK & WHITE

Do tejto kolekcie sú zaradené obrazy, v ktorých prevládajú odtiene čiernej a bielej farby. Sú to diela plné citov, elegancie, nežnosti, túžob, radosti či jedinečnosti okamihov. Sú svieže a vytvárajú farbené kontrasty plné prekvapení.

Kolekcia FLOW

V tejto kolekcii sú obrazy plné pestrých farieb, ktoré sú tak typické pre vytváranie dobrej nálady. Preto ich nechajte akoby rozliať, pretekať, prúdiť, pohybovať sa v prostredí. Svieža farebnosť vystihuje dynamický životný štýl. Energiou nabité farby dodávajú interiéru jedinečný ráz, obohacujú nás a v spojitosti s umením nám dávajú možnosti byť tiež originálnym.

Kolekcia MAGIS

Pod týmto názvom je zaradená kolekcia obrazov spojená s magickou prírodou, vôňou lesa a stromov okolo nás. Drevo má neoddeliteľné miesto aj v modernom interiéri a obrazy ladené týmto štýlom dávajú možnosť dotýkať sa prírody, tvoriť múzy, víly a zázračné okamihy plné energie a pokoja, a vytvárať tak harmóniu človeka s prírodou.