Všetky diela a fotodokumentácia na stránke ivona-raen.sk sú duševným vlastníctvom predávajúceho a podliehajú zákonom o autorských právach. Nesmú sa bez súhlasu autora kopírovať, alebo inak komerčne využívať. Kúpa umeleckého diela je možná len na účel jeho vystavenia alebo umiestnenia v interiéroch, nie na rozmnožovanie alebo iné šírenie a použitie, ak to nie je inak zmluvne dohodnuté.

  • Prevodom na účet
  • Na dobierku

Poštovné je účtované podľa cenníku prepravnej spoločnosti v závislosti na rozmere obrazov. Balné je zdarma.

Všetky diela sú starostlivo zabalené a počas prepravy na základe dohody poistené.

Bežne 3 až 5 dní.